Tradiční Adventní oslavy Prahy 6 začínají 3. 12. od 14 hod dále. V 16 koncert Sedmihlásku a pak slavnostní rozsvícení vánočního stromu před bránou

ADVENT 2017 A4 final