Výstava obrazů a kreseb Martiny Špinkové z Cesty domů s otázkou: „Co to jsme za bytosti, s kterými musejí lékaři zacházet, které jim, jedna za druhou, defilují ordinacemi?“

Špinková