2. dubna na Smrtnou neděli proběhly tradiční oslavy velikonočních svátků Prahy 6 rukodělnými dílnami s pletením pomlázek, vystoupením dětského sboru Sedmihlásek, vynesením a upálením zlé Morany i přivítání jara za přítomnosti místostarosty Jana Laciny.

marááána5

 morana a lacina