Výstava obrazů a kreseb Martiny Špinkové z hospicového hnutí Cesta domů. Špinková

špin1