Nejlepší žáci Prahy 6 za rok 2017 byli oceněni 7. 6. v Písecké bráně místostarostou Janem Lacinou, radním Liborem Bezděkem a vedoucím odboru školství Luďkem Soustružníkem

nej žák