13. 6. vycházka po čtyřech hradčanských bastionech s ing. arch Zdeňkem Lukešem. V rámci Fresh senior. 

bastion